Çalışmalarımız

Harita Hizmetlerimiz
– Halihazır Harita Uygulamaları
– İmar Planı Uygulamaları
– Coğrafi Bilgi Sistemleri
– İnşaat Ölçmeleri
– Kentsel Tasarım
– Döküm ve Çöp Sahalarının Projelendirilmesi
– Şehir Bölge Planlaması

Gis Hizmetleri Çalışmaları
– Ulaşım ve trafik bilgi sistemlerinin oluşturulması.
– Teknik Altyapi bilgi sistemlerinin oluşturulması.
– Arazi ve Arsa bilgi sistemlerinin kurulması
– Adres bilgi sistemlerinin kurulması.

Planlama Hizmetlerimiz
– Nazım İmar Planı
– Uygulama İmar Planı
– Mevzi İmar Planı
– Tadilat İmar Planı

Altyapı Projeleri ve Müşavirlik Hizmetlerimiz
– Kanalizasyon Projeleri,
– Yağmur Suyu Projeleri,
– İçme Suyu Projeleri,
– Arıtma Tesisi Projeleri,
– Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Raporlarının Hazırlanması,
– Zemin Etütleri,
– Fizibilite,
– Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri
– İnşaat Kontrollükleri,
– Yol Projeleri,
– Enerji Nakil Hatları,
– Haberleşme Hatları,
– Doğalgaz Boru Hattı Projelendirme ve As_Built Çalışmaları,

Gayrimenkul Geliştirme Hizmetleri
– Geliştirme Planlaması
– Geliştirme Koordinasyonu ve Yönetimi
– Yapı Yönetimi
– Satış ve Pazarlama

Yatırım Yönetim Hizmetleri
– Satın Alma Danışmanlığı
– İş Yapılandırma
– Gayrimenkul Finansmanı
– Fizibilite
– Değerleme Çalışması
– Varlık Yönetimi ve Yeniden Konumlandırılması
– Perakende, Konut ve Karma Proje
– Yatırımcı Raporlaması