Plankote ve Kübaj Hesabı

Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır.Plankote haritasının çıkartılması amacıyla ölçmeler, yaklaşık 3-5 m.’de bir detay noktası (istenilen prezisyona göre seçilir), eğimin değiştiği yerler, şevler, arazide varsa mevcut yapıları kapsar.